Foto: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Cienījamie Latvijas futbola līdzjutēji, mēs vēršamies pie visiem, kuriem ir svarīgs Latvijas futbols, kuri patiesi jūt līdzi Latvijas klubiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Visus pēdējos gadus Latvijas čempionāts acīmredzami ir progresējis. Lai gan ne tik ātri kā mums visiem gribētos, tomēr izaugsme ir redzama un ir cēlies gan komandu, gan futbola līmenis kopumā. Visiem klubiem  ir izdevies cienīgāk pārstāvēt Latviju Eirokausos. Tas sniedza prieku un daudz pozītīvu emociju jums, dārgie līdzjutēji! Šobrīd diemžēl arī mēs steidzam ziņot par to, kas notiek Latvijas Futbola federācijas (LFF) Komitejās. Notiek neproduktīvs darbs, un mums nav šaubu, ka tas izjauks visas pēdējo gadu pozitīvās tendences un kārtējo reizi atmetīs Latvijas futbolu un tā attīstību vairākus soļus atpakaļ.

Tātad, kas īsti notiek? Nav noslēpums, ka jau ilgāku laiku Latvijas klubi kopā ar LFF un biedrību ‘’Latvijas futbola Virslīga” diskutē par leģionāru limitu. Šis jautājums ilgāku laiku ir nobriedis un ir ļoti aktuāls. Acīmredzami, ka pašreizējā situācijā, kurā leģionāri ir arī futbolisti no Eiropas Savienības (ES), tiek pārkāptas ES pilsoņu tiesības, kā arī citi juridiskie punkti pieņemtie mūsu valstī un ES kopumā.

Diemžēl šis process un lēmuma pieņemšana rit ļoti lēni. Vienlaikus tas šobrīd pat nav pats galvenais. Mums ir kļuvis zināms, ka šis process tiek virzīts uz priekšu tikai viena Latvijas kluba interesēs (RFS). Netiek ņemts vērā pārliecinoši lielākā skaita klubu viedoklis. Šobrīd viss virzās uz to, lai sagrautu visu Latvijas klubu futbolu.

Divu LFF Komiteju iekšienē, kurām LFF valde lūdzu sagatavot šo jautājumu izskatīšanai nākamajā sēdē, radās priekšlikums, kurš piedāvā nākamajā sezonā katram klubam pieteikumā iesniegt 25 futbolistu sarakstu, no kuriem 17 būs vietējie spēlētāji un 8 leģionāri. Pat neiedziļinoties sīkāk detaļās, ir pilnībā skaidrs, ka šis ir absurds variants, kas būtiski ierobežo lielu daļu Latvijas klubu. Vairākums Latvijas Virslīgas klubu noraida šādu variantu, norādot, ka tas ir destruktīvs un radīs kaitējumu Latvijas futbolam.

Jāatgādina, ka augusta beigās Latvijas Virslīgas klubi nobalsoja (7 pret 1) par lūgumu griezties pie LFF par limita atcelšanu ES pilsoņiem. Taču Virslīgas pārstāvis M.Krivuņecs (RFS ģenerāldirektors), kurš ir Virslīgas deleģēta persona dalībai LFF Komiteju sēdēs, ne tikai neiestājās par klubu viedokli, bet gluži pretēji izteikti atbalstīja 8+17 variantu. Mainot savas domas vairākas reizes, par viņa ideju atbalstītāju kļuva arī ‘’Metta/LU’’ pārstāvis Ģ.Mihelsons.

Pēc mums pieejamās informācijas pārējo Virslīgas klubu viedoklis nemaz netiks ņemts vērā, un 29. oktobrī LFF sēdē šāds variants  varētu būt apstiprināts, jo tādu priekšlikumu (vienīgo)  ir apstiprinājusi un piedāvās  LFF Elites futbola attīstības komiteja (priekšsēdētājs M.Verpakovskis) un Klubu sacensību komiteja (priekšsēdētajs A.Isakovs), kurās ietilpst cilvēki cieši saistīti ar RFS, bet daži cilvēki ir locekļi un balso gan vienā, gan otrā komitejā(!)

Pie kā tas viss novedīs? Spriediet paši. Acīmredzami ir tas, ka pašreizējā situācijā Virslīgas sastāvā iekļaut 17 nopietna līmeņa Latvijas futbolistus nav iespējams. Visi būtu priecīgi, ja tas būtu iespējams, bet mums šobrīd valstī nav tāda skaita kvalitatīvu futbolistu. Par kādiem rezultātiem Eirokausos šādā situācijā vispār var runāt? Tas lielākai daļai klubu nozīmēs momentālu izkrišanu no Eirokausiem un liegs nopelnīt papildus finansiālos līdzekļus kluba attīstībai. Nav noslēpums, ka tieši Eirokausos nopelnītā nauda ir viens no galvenajiem finanšu līdzekļiem klubu pastāvēšanai. Vienlaikus šāds lēmums būs milzīgs trieciens tiem klubiem, kuriem jau tagad ir vienošanās ar konkrētiem spēlētājiem uz vairākiem gadiem. Tas novedīs pie tā, ka būs jālauž līgumi, sāksies tiesu darbi starp klubiem un spēlētājiem ar FIFA un UEFA, kas attiecīgi nozīmēs lielus finansiālo līdzekļu zaudējumus.

Par citām katastrofālām sekām, kas būs, ja tiks apstiprināts šis lēmums, varētu turpināt, bet arī tāpat jau ir redzams, ka virkne investoru pazaudēs interesi ieguldīt naudu Latvijas futbola klubos, kas nozīmēs strauju kritienu klubu līmenī.  Attiecīgi Latvijas Virslīga kļūs par izteiktu otrās šķiras turnīru un absolūti nebūs konkurētspējīga.

Turnīrs būtībā pārvērtīs par viena kluba (RFS) spēļu laukumu, kas interesanti būs tikai RFS un nevienam citam.

Īpaši ņemot vērā pēdējā laika neveiksmes gan nacionālajai, gan U21 izlasei, vietējā čempionātā ļoti svarīgi ir paaugstināt konkurenci vietējiem futbolistiem, nevis vienkārši viņiem garantēt vietu sastāvā. Šobrīd Latvijas klubiem kā vēl nekad ir iespējas izlauzties Eiropā un godam nest Latvijas vārdu Eirokausos.

Aicinām LFF Valdi šajā jautājumā ieņemt konstruktīvu pozīciju, ar cieņu izturēties pret lielākās daļas klubu pozīciju, nepieļaut patvaļību un Latvijas futbola sagraušanu. Un patiešām cienīt Latvijas futbola līdzjutējus, kuru dēļ futbols arī eksistē. Vienmēr esam gatavi konstruktīvam dialogam, jo mums ir viens mērķis – celt Latvijas futbola un klubu konkurētspēju un sniegt līdzjutējiem kvalitatīvu futbolu, kas radīt prieku skatītājiem un klubiem palīdzēs sasniegt panākumus gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Nedrīkst pieļaut Latvijas futbola gremdēšanu!


Уважаемые болельщики латвийского футбола, мы обращаемся ко всем, кому дорог латвийский футбол, кто искренне переживает за латвийские клубы на внутренней и международной арене.

Все последние годы чемпионат Латвии очевидно прогрессировал, пусть не так стремительно, как всем нам хотелось бы, но тем не менее рос и поднимался уровень команд и футбола в целом, все более серьезно и успешно клубы представляли нашу страну в еврокубках. Это дарило радость и приносило много позитивных эмоций вам, дорогие болельщики. Но сейчас, к большому сожалению, и мы спешим сообщить вам об этом, в Комитетах федерации футбола Латвии (ЛФФ) ведется откровенно антипродуктивная работа, которая, и у нас нет в этом сомнений, полностью разрушит позитивные тенденции последних лет и в очередной раз отбросит латвийский клубный футбол и его развитие на несколько ступеней назад.

Итак, что же происходит? Не секрет, что уже достаточно давно латвийские клубы вместе с федерацией футбола Латвии и Вирслигой широко обсуждают вопрос, связанный со статусом и количеством футболистов-легионеров на поле и в заявке. Этот вопрос давно назрел, он давно превратился в крайне актуальный, и очевидно, что нынешнее положение дел, когда легионерами считаются даже те футболисты, которые имеют гражданство стран, входящих в ЕС, элементарно нарушает законодательство и противоречит всем принятым юридическим актам нашей страны и ЕС в целом.

К нашему сожалению, решение этого вопроса продвигается очень медленно. Однако даже не это самое главное. Нам стало известно, что процесс развивается в совершенно деструктивном направлении, и только в угоду, по сути, одному (!) единственному клубу вирслиги(РФШ).Элементарно не принимается в расчет позиция явного большинства клубов Вирслиги, что ведет, по существу, к безусловному разрушению всего латвийского клубного футбола.

В недрах двух комитетов ЛФФ, которым ПРавление ЛФФ поручило подготовить данный вопрос на рассмотрение Правлению ЛФФ созрел вариант, предлагающий в будущем сезоне клубам внести в заявку не более 25 футболистов на сезон, при этом 17 из них обязательно должны быть латвийскими футболистами. То есть клубам разрешается иметь в своем составе 8 легионеров. Даже не вдаваясь в детали, совершенно очевидно, что этот вариант полностью абсурден, связывающий большинство ведущих клубов по рукам и ногам. На сегодняшний день данный деструктивный и откровенно вредный вариант не одобряют большинство клубов вирслиги (все кроме РФШ и Метты).

Следует напомнить, что в августе этого года клубы вирслиги проголосовали (7-1) и направили предложение в ЛФФ с просьбой не считать легионерами футболистов, имеющих паспорт ЕС. Однако, председатель вирслиги М.Кривунец (генеральный директор РФШ), делегированный вирслигой для участия в заседаниях комитетов ЛФФ не только не отстаивал мнение клубов, а наоборот открыто поддержал вариант 8+17. Поменяв свое мнение несколько раз, его единомышленником стал представитель Метты Г.Михелсонс.

На днях оба комитета ЛФФ (в которые входят, к слову, и люди тесно связанные с РФШ). комитет Элитного футбола (М.Верпаковский) и комитет соревнований (председатель А.Исаковс) единогласно проголосовали и идут на Правление с единственным предложением утвердить вариант (8+17). Судя по всему, позиция большинства клубов вообще не будет приниматься во внимание, что скорее всего приведет к тому, что такой вопиющий вариант будет окончательно одобрен и принят на заседании Правления ЛФФ 29 октября.

К чему это приведет? Судите сами. Совершенно очевидно, что иметь в составе 17 (!) латвийских футболистов серьезного уровня просто невозможно. Все бы и рады, но у нас в стране, увы, такого количества классных игроков просто нет. О каких серьезных результатах в еврокубках, главном смотре клубного уровня футбола в целом, вообще может идти речь?! Это обрекает большинство клубов на моментальный вылет из еврокубков и, по сути, закрывает возможность клубам заработать средства, важнейшие для существования – не секрет, что именно участие в еврокубках является одним из главных финансовым источником в жизни большинства клубов. Кроме того, принятие такого варианта откровенно бьет по клубам, в которых уже сейчас выступает много легионеров и с которыми заключены долгосрочные соглашения. Это приведет к разрыванию контрактов, судебным тяжбам клубов и игроков с ФИФА и УЕФА и, как следствие, неминуемым и очень серьезным финансовым потерям со стороны клубов.

О катастрофических последствиях такого решения, если оно все же будет принято, можно продолжать, но и так совершенно очевидно, что большинство инвесторов потеряют всякий интерес к латвийским клубам, что неминуемо приведет к резкому падению их уровня и качества, что, в свою очередь, сделает чемпионат Латвии турниром второсортным и совершенно неконкурентоспособным. Турнир, по сути, превратится в гегемонию одного клуба (РФШ), что может быть интересно только самому клубу РФШ и никому другому.

В Латвийском футболе, на фоне неудач национальной и молодежных сборных надо одназначно поднять конкуренцию для местных футболистов, а не просто освоблждать для них место в заявке. Сейчас ведущие клубы имеют, как никогода возможность, прорубить окно в Европу и достойно нести имя Латвии в еврокубках.

E-pasts: [email protected]                                  Fakss: +371 67869000

 

Riga Football Club ©2020

Log in with your credentials

Forgot your details?